34

همسر رفت خونشون... امروز عروسی یکی از فامیلاشون دعوت بودیم...فامیل دوووورا! ولی من اصلا حوصله عروسی نداشتم...تازه همسرم تا 8.5 کلاسه...اینه ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 31 بازدید
مهر 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
4 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
1 پست
شهریور 91
1 پست